Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 
Na stranama koje su pred vama nalazi se izbor važnih linkova iz zemlje i sveta. Kako se broj internet stranica svakodnevno dramatično povećava, klasični portali ili pretraživači kao što su Yahoo ili Google sve teže mogu da odgovore na zahteve koji se pred njih postavljaju prilikom traženja sajtova. Zato sam odlučo da Vam ponudim neku vrstu mog vodiča, koji će Vam pomagati u traženju pre svega kroz kategorije koje su nama bliske (mediji, evropske institucije...), ali i kroz one za koje vlada veliko interesovanje (sport, biznis...).

Nije mi namera da obuhvatim sve postojeće linkove u odabranim kategorijama, već želim da predstavim releventan izbor sajtova. Kategorija koja u ovom trenutku ima najveći broj linkova i koja je najpotpunija jeste SRBIJA i CRNA GORA
 

Pojedine kategorije predstavljaju sveobuhvatne vodiče kroz određenu tematiku.