Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Obrazovanje - Fakulteti
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Arhitektonski fakultet u Beogradu
URL: http://www.arh.bg.ac.yu/

Bioloski fakultet
URL: http://www.bio.bg.ac.yu/
Lokacija: Beograd

Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve
URL: http://www.tfsoc.yunet.com/

Bogoslovski fakultet Srpske Pravoslavne Crkve
URL: http://www.bfspc.bg.ac.yu/
Lokacija: Beograd

Defektološki fakultet u Beogradu
URL: http://www.defektoloski.bg.ac.yu/

Ekonomski fakultet u Beogradu
URL: http://www.ekof.bg.ac.yu/

Elektrotehnički fakultet u Beogradu
URL: http://www.etf.bg.ac.yu/

Fakultet civilne odbrane u Beogradu
URL: http://www.fco.bg.ac.yu/

Fakultet organizacionih nauka
URL: http://fakultet.fon.bg.ac.yu/

Fakultet političkih nauka u Beogradu
URL: http://www.fpn.bg.ac.yu/

Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu
URL: http://www.ffh.bg.ac.yu/

Fakultet za graditeljski menadzment
URL: http://www.fgm.edu.yu/
Lokacija: Beograd

Farmaceutski fakultet u Beogradu
URL: http://www.pharmacy.bg.ac.yu/

Filološki fakultet u Beogradu
URL: http://www.fil.bg.ac.yu/

Filolosko-umetnicki fakultet u Kragujevcu
URL: http://www.filum.kg.ac.yu/
Lokacija: Kragujevac

Filozofski fakultet u Beograda
URL: http://www.f.bg.ac.yu/

FIT - Fakultet informacionih tehnologija
URL: http://www.fit.edu.yu/
Program po preporukama IEEE Computer Society i ACM, univerzitetska diploma Srbije i Crne Gore istivremeno je i diploma Univerziteta Steinbeis iz Berlina. Mogucnost stipendiranja i studiranja preko Interneta.
Kancelarija za upis studenata, Beograd,
Trg Republike 3, 4. sprat
011/3808687, 063/481650
Lokacija: Beograd, Srbija i Crna Gora

Fizički fakultet u Beogradu
URL: http://www.ff.bg.ac.yu/
Fizički fakultet je visokoškolska i naučna ustanova koju čine Odsek za fiziku i Odsek za meteorologiju.

Građevinski fakultet u Beogradu
URL: http://www.grf.bg.ac.yu/

Građevinski fakultet u Subotici
URL: http://www.gf.su.ac.yu/

Hemijski fakultet u Beogradu
URL: http://www.chem.bg.ac.yu/

Mašinski fakultet u Beogradu
URL: http://www.mas.bg.ac.yu/

Mašinski fakultet u Kragujevcu
URL: http://www.mfkg.kg.ac.yu/

Masinski fakultet u Kraljevu
URL: http://www.maskv.edu.yu/
Lokacija: Kraljevo

Mašinski fakultet u Nišu
URL: http://www.masfak.ni.ac.yu/

Matematički fakultet u Beogradu
URL: http://www.matf.bg.ac.yu/

Medicinski fakultet u Beogradu
URL: http://www.med.bg.ac.yu/

Poljoprivredni fakultet u Beogradu
URL: http://www.agrifaculty.bg.ac.yu/

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
URL: http://polj.ns.ac.yu/

Pravni fakultet u Beogradu
URL: http://www.ius.bg.ac.yu/

Pravni fakultet u Nišu
URL: http://www.prafak.ni.ac.yu/

Saobraćajni fakultet u Beogradu
URL: http://www.sf.bg.ac.yu/

Stomatološki fakultet u Beogradu
URL: http://www.stomf.bg.ac.yu/

Šumarski fakultet u Beogradu
URL: http://http://www.rcub.bg.ac.yu/~sfb/

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
URL: http://www.tmf.bg.ac.yu/

Uciteljski fakultet u Jagodini
URL: http://www.ucfja.kg.ac.yu/
Univerzitet u Kragujevcu
Lokacija: Jagodina

Univerzitet u Novom Pazaru, naučno Odeljenje u Pančevu
URL: http://www.kumran.co.yu/
Pravni fakultet Pančevo sa odsecima za prava i kriminalistiku
Fakultet humanističkih nauka u Pančevu, sa odsecima za psihologiju i engleski jezik
Lokacija: Pančevo, Srbija

Veterinarski fakultet u Beogradu
URL: http://www.vet.bg.ac.yu/

Viša ekonomska škola u Valjevu
URL: http://www.ves.edu.yu/

Viša elektrotehnička škola u Beogradu
URL: http://www.vetes.bg.ac.yu/

Viša hotelijerska škola
URL: http://www.vhs.edu.yu/

Viša politehnička škola
URL: http://www.politehnika.edu.yu/
ADRESA:
Brankova 17/ Krfska 7, 11000 Beograd

Viša poslovna škola u Beogradu
URL: http://www.vpsbg.com/

Viša poslovna škola u Novom Sadu
URL: http://www.vps.ns.ac.yu/
Lokacija: Novi Sad

Viša tehnička škola u Novom Sadu
URL: http://www.vtsns.edu.yu/

Viša tehnička škola u Subotici
URL: http://www.vts.su.ac.yu/

Viša tehnička tekstilna škola u Beogradu
URL: http://www.vtts.edu.yu/

Viša turistička škola u Beogradu
URL: http://www.visaturisticka.edu.yu/

Viša železnička škola
URL: http://www.vzs.edu.yu/

Viša PTT škola
URL: http://www.skola.ptt.yu/visa/
ADRESA: Zdravka Čelara 16, 11000 Beograd