Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Nedeljnici / Mesecnici

Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Moj Kovin
EMAIL:
ADRESA:
JNA 3, 26220 Kovin
TEL/FAX: (013) 746-018

Monitor (Podgorica)
URL: http://www.monitor.cg.yu/

Mostovi
EMAIL:
ADRESA: Francuska 7, 11000 Beograd
TEL/FAX: (011) 627-493

Moto-revija
ADRESA: Ruzveltova 18, poštanski fah 66, 11000 Beograd
TEL: (011) 401-699 (sekretarijat i redakcija), 423-954 (g. io)
FAX: (011) 402-520

Nada
EMAIL:
ADRESA: Trg Nikole Pašića 7, 11000 Beograd
TEL: (011) 3298-380, 3298-051
FAX: (011) 3298-056

Naša krmača
URL: http://www.krmak.co.yu/
ADRESA: Balkanska 4/IV, 11000 Beograd
TEL: (011) 686-997, 646-840

Nautičar
URL: http://www.yachts-yu.co.yu/
ADRESA: Crnotravska b.b., 11000 Beograd
TEL: (011) 668-742, 664-137
FAX: (011) 668-742

Nedeljni telegraf
URL: http://www.nedeljnitelegraf.co.yu/
ADRESA: Svetozara Miletića 12, 11000 Beograd
TEL: (011) 763-353, 763-465, 751-085, 3291-450, 3291-451
FAX: (011) 763-353, 763-465, 751-085

Neprofitni sektor
URL: http://www.crnps.org.yu/
ADRESA: Zmaj Jovina 34, 11000 Beograd
TEL/FAX: (011) 3283-306, 3283-308, 3283-309

New Moment
URL: http://www.dot.newmoment.net/
ADRESA: Hilandarska 14, 11000 Beograd
TEL: (011) 3229-992
FAX: (011) 3346-560

Nezavisna svetlost
URL: http://www.svetlost.co.yu/
ADRESA: Branka Radičevića 9, 34000 Kragujevac
TEL: (034) 334-746, 335-502, 335-218, 336-176 (redakcija), 335-189 (uprava)
FAX: (034) 334-746, 335-502, 335-218, 336-176

NIN
URL: http://www.nin.co.yu/
ADRESA: Cetinjska 1/III, poštanski fah 208, 11000 Beograd
TEL: (011) 3229-360 (direktor), 3226-898, 3224-410
FAX: (011) 3221-272, 3221-687

Nina
EMAIL:
ADRESA: Poštanski fah 101, 11194 Beograd
TEL/FAX: (011) 8000-450, 8000-012, 8000-010

Nova srpska politička misao
URL: http://www.nspm.org.yu/
Sajt časopisa Nova srpska politička misao sa sadržajem i tekstovima prethodnih brojeva, pregledom i analizom najvažnijih političkih događaja, kao i debatama na aktuelne političke teme.
Lokacija: Beograd, Srbija

Nova srpska politicka misao
URL: http://www.nspm.org.yu/
Oficijelni sajt casopisa Nova srpska politicka misao. Glavni urednik Djordje Vukadinovic
Lokacija: Beograd, Srbija

Novi student
ADRESA: Balkanska 4/IV, 11000 Beograd
TEL: (011) 686-997, 646-840
FAX: (011) 646-840

O la la
EMAIL:
ADRESA: Gandijeva 71, 11000 Beograd
TEL: (011) 3182-034

Odbojka
URL: http://www.osj.org.yu/
ADRESA: Makenzijeva 51-53, 11000 Beograd
TEL: (011) 4442-244, 3442-960
FAX: (011) 458-565

Oglasi
EMAIL:
ADRESA: Trg Nikole Pašića 7, 11000 Beograd
TEL: (011) 3028-051
FAX: (011) 3298-296

Oglasi krov
URL: http://www.oglasikrov.co.yu/
ADRESA: Dositejeva 4/I, 11000 Beograd
TEL: (011) 184-122, 629-139, 627-491
FAX: (011) 627-491

>> 1 <<     >> 2 <<     >> 3 <<     >> 4 <<     >> 5 <<     >> 6 <<     >> 7 <<     >> 8 <<     >> 9 <<