Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Organizacije za slobodne medije
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Agencija za telekomunikacije
URL: http://www.agentel.cg.yu/

ANEM
URL: http://www.anem.org.yu/
A(socijacija) N(ezavisnih) E(lektronskih) M(edija) je udruženje radio i tv stanica u Srbiji i Crnoj Gori. U ANEM-u su trenutno 33 informativna preduzeća, odnosno 29 radio i 16 tv stanica 

Asocijacija mladih novinara
EMAIL:

FREE 2000
URL: http://www.free2000.opennet.org/

Internodium
URL: http://www.internodium.org.yu/

Local Press
EMAIL:

Mediaspora
EMAIL:

Nacionalna asocijacija produkcija televizijskih programa
EMAIL:

Nezavisni sindikat novinara Crne Gore
EMAIL:

Nezavisno društvo novinara Vojvodine
URL: http://www.ndnv.org/
Sajt Nezavisnog društva novinara Vojvodine - vesti i informacije o radu
Lokacija: Novi Sad
 

Nezavisno udruženje novinara (NUNS)
URL: http://www.nuns.org.yu/

SEEMO
URL: http://www.freemedia.at/seemo

Udruženje filmskih i TV radnika Vojvodine
URL: http://www.filmnovisad.org.yu/

Udruženje jugoslovenskih radiotelevizija - JRT
EMAIL:

Udruženje nezavisnih elektronskih medija (UNEM)
URL: http://www.unem-cg.net/

Udruženje nezavisnih štampanih medija - Mont Press
URL: http://www.monitor.cg.yu/

Udruženje novinara Srbije
EMAIL:

Udruženje profesionalnih novinara Crne Gore
EMAIL:

Udruženje regionalnih i lokalnih televizija - Kontakt vizija
EMAIL:

Zajednica radio i televizijskih stanica Srbije
URL: http://www.zajednica.rtv.org.yu/