Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Putovanja
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

Železnička stanica
Tel: 636-493, 641-488 - od 6 do 22;629-400, 645-822 - neprekidno


Beovoz
Tel: 3370--31, 3370-032 - non-stop


Beogradska autobuska stanica
Tel: 636-299 - domaći saobraćaj i bivše republike; 658-759 - međunarodni saobraćaj


Autobuska stanica "Lasta"
Tel: 625-740


JAT
Tel: 3112-123 - rezervacije domaći i evromediteranski saobraćaj; 3114-414 - dugolinijski saobraćaj


Terminal JAT
Adresa: Hotel "Slavija"
Tel: 450-584, 450-562


Aerodrom
Tel: 601-555; obaveštenja - 601-424, 601-431, 601-439