Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Bolnice
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Bolnice

Urgentni centar
Adresa: Pasterova 2
Tel: 3618-444

 
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Adresa: Pasterova 2
Tel: 3618-444


Centar za magnetnu rezonancu
Adresa: Višegradska 26
Tel: 3617-777


Centar za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Adresa: Zvečanska 9
Tel: 647-766


Institut za alergologiju i imunologiju
Adresa: Dr Koste Todorovića 2
Tel: 3617-777


Institut za anesteziju i reanimaciju
Adresa: Pasterova 2
Tel: 3618-444


Institut za bolesti digestivnog sistema
Adresa: Dr Koste Todorovića 6
Tel: 3610-715, 3610-716, 3610-881


Institut za dermatovenerologiju
Adresa: Pasterova 2
Tel: 3618-444


Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Adresa: Dr Subotića 13
Tel: 685-922


Institut za ginekologiju i akušerstvo
Adresa: Dr Koste Todorovića 26
Tel: 3615-611


Institut za hematologiju
Adresa: Dr Koste Todorovića 2
Tel: 3617-777

>> 1 <<       >> 2 <<       >> 3 <<