Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

R Makedonija - Mediji - WEB
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

Web

Macedonian Television Stations
URL: http://www.org.mk/media/tv_en.asp

Agora veb magazin
URL: http://www.agora.org.mk/
Promocija kritičkog razmišljanja i pozitivnih tendencija preko zabavnih sadržaja, na makedonskom, albanskom i srpskom jeziku.
Lokacija: Skopje, Makedonija

prespasky.com
URL: http://www.prespasky.com/
Web magazin
Lokacija: Resen makedonija