Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Evropski investicioni fond
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Evropski investicioni fond
URL: http://www.eif.org/
Evropski investicioni fond - EIF (European Investment Fund) novo je telo Unije, sa sedistem u Luksemburgu. Njegovi su deonicari Evropska investiciona banka, Komisija EU i ostale evropske finansijske institucije, koje se sastaju dva puta godinisnje. Fondom upravlja nadzorni odbor, koji cine dva predstavnika iz redova EIB, ministri finansija drzava clanica EU i predstavnici finansijskih institucija.


Internet strana Evropskog investicijskog fonda sadrzi informacije koje obuhvataju sledeci naslovi:

Uvod (About the Eif)

Obavestenja o uredjenju i upravljanju Fondom, o njegovim deonicarima i ciljevima Fonda.

Novosti (What's new)

Obavestenja o aktuelnom radu Fonda (sporazumi, nova ulaganja i sl.).

Finansiranje infrastrukture (Infrastructre Finance)

Prikaz pomoci u finansiranju transevropskih mreza (Trans-European Networks - TENs) za saobracaj, telekomunikacije i energiju.

Garancije za aktivnosti malih i srednjih preduzeca (SME Guarantee Operations)

Fond saradjuje s bankama i drugim osiguravajucim institucijama u prikupljanju sredstava za finansiranje dugova malih i srednjih preduzeca, podstice razlicite oblike ulaganja u ta preduzeca (garancije za zajmove za ulaganja u projekte razvoja, zastite okoline i dr.).

Aktivnosti ulaganja kapitala (Venture Capital Activities)

Pristup ulaganja usmeren je iskljucivo radu kroz fondove, podsticanju ulaganja u potencijalni rast i razvoj manjih preduzeca, podrsci profesionalnom managementu i marketingu, i poslovanju pod jednakim uslovima.

Publikacije (Publications)

Godisnji izvestaj za prethodnu godinu, Statut EIF, dokumentacija koja obuhvata pitanja rasta, zastite okoline i zaposljavanja.

Kontakt s Fondom (Contact the EIF).

Informacije o aktivnostima Fonda i mogucnostima narucivanja dokumenata.


ADRESA:

European Investment fund
boulevard Konrad Adenauer 100
L-2950 Luxembourg
Luxembourg