Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Evropska investiciona banka
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

Evropska investiciona banka
URL: http://www.eib.org/
Evropska investiciona banka - EIB (European Investment Bank) finansijska je institucija EU sa sedistem u Luksemburgu. Njena uloga je da osigura sredstva za kapitalne investicije vezane za razvoj i integraciju Unije.


Evropska investiciona banka - EIB (European Investment Bank) finansijska je institucija EU sa sedistem u Luksemburgu. Njena uloga je da osigura sredstva za kapitalne investicije vezane za razvoj i integraciju Unije. Banka odobrava kredite uz minimalne kamate u godisnjem iznosu od oko 20 milijardi eura (do 50% cene projekta). Uz to, daje zajmove za razvoj nedovoljno razvijenih regija, razvoj infrastrukture - poboljsanje transevropskih saobracajnih, telekomunikacijskih i energetskih mreza, poboljsanje konkurentnosti evropske industrije i razvoj malih i srednjih preduzeca, zastitu okoline i slicno. Osigurava i zajmove za razvoj zemalja potpisnica Lomé konvencije, drzava srednje i istocne Evrope koje se pripremaju za clanstvo u EU i zemalja Sredozemlja.

Bankom upravljaju Savet guvernera (ministri finansija drzava clanica), Odbor direktora (25 direktora-administratora s petogodisnjim mandatom koje imenuje Savet guvernera) i Upravni odbor (izvrsno telo Banke s predsednikom i sedam potpredsednika sa sestogodisnjim mandatom).

EIB nabavlja sredstva s trzista kapitala, gde joj njen dobar kreditni rejting (AAA) omogucava trazenje povoljnih kredita koje zatim sama dalje plasira.

Internet strana Evropske investicione banke sastoji se od sledecih odeljaka:

Pregled (Overviex)

Donosi opsta obavestenja o ulozi i nacinu poslovanja Banke, podatke o poslovanju (sklopljeni ugovori, odobreni krediti i sl.) i adrese Banke u Uniji kao i van nje.

Novosti (What's new)

Aktuelne informacije o svakodnevnoj delatnosti Banke i sprovodjenju politika.

Ciljevi (Objecitves)

Informacije o ulaganjima Banke u ekonomski razvoj slabije razvijenih regija (u Uniji i van nje), transport i telekomunikacije, zastitu okoline, energetiku, mala i srednja preduzeca, medjunarodnu konkurentnost industrije i slicno.

Struktura (Structure)

Uredjenje Banke i njeni odnosi s drugim institucijama Unije.

Projekti (Projects)

Odeljak koji prikazuje projekte ulaganja sredstava u razlicite sektore (npr. komunikacije, zastitu okoline, industriju, usluge i poljoprivredu) u obliku pojedinacnih zajmova (Individual loans) do 25 miliona eura i opstih zajmova Global loans), a dodeljuju se bankama i institucijama koje deluju na nacionalnoj i regionalnoj osnovi.

Zajmovi (Loans)

Opste informacije o zajmovima, njihovim iznosima i uslovima koriscenja i informacije o finansijskim aktivnostima Banke (u Uniji i van nje) po godinama od 1995. do 1998.

Izvori sredstava (Resources)

Rec je o sredstvima koja se dodeluju Banci na osnovu njenog visokog kreditnog rejtinga i koje ona plasira svojim korisnicima. Odeljak sadrzi i pregled aktivnosti dodeljivanja sredstava u 1997.

Saopstenja za stampu (Press Releases)

Sadrze obavestenja svrstana u razdoblja od 1996. do 1999. u obliku hronoloskih podataka, podataka po zemlji/regiji, sektoru i ciljevima i moguce linkove na izvore informacija u Informacionom i komunikacionom centru.

Publikacije (Publications)

Odeljak donosi godisnje izvestaje, Statut EIB, godisnje brosure, saopstenja za stampu, rezultate istrazivanja, dokumente prema tematici, popis videokaseta i slicno. Ta Internet strana sadrzi i korisne informacije koje obuhvataju naslovi: Euro (Euro) - o ulozi i strateskoj podrsci Banke u uvodjenju eura, ASAP (Amsterdam Special Action Programme) - o programu podrske rastu i zaposljavanju u Uniji i 2000. godina (Year 2000), kao projekt pripreme za prilagodjavanje aktivnosti Banke novom informacionom sistemu, i vaznije buduce aktivnosti u Uniji i van nje.


ADRESA:
European Investment Bank
Boulevard Konrad Adenauer 100
L-2950 Luxembourg