Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Evropska komisija
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Evropska komisija
URL: http://europa.eu.int/comm/
Evropska komisija je, uz Evropski parlament, Evropski sud, Savet EU i Evropski savet, jedna od pet najvaznijih institucija Unije. Cini je 20 clanova i predsednik, koji deluju nezavisno od svojih vlada. Clanovi Komisije su ugledni politicari iz drzava clanica. Svaka ima po jednog clana u Komisiji, a Francuska, Italija, Njemacka, Spanija i Velika Britanija po dva


Evropska komisija je, uz Evropski parlament, Evropski sud, Savet EU i Evropski savet, jedna od pet najvaznijih institucija Unije. Cini je 20 clanova i predsednik, koji deluju nezavisno od svojih vlada. Clanovi Komisije su ugledni politicari iz drzava clanica. Svaka ima po jednog clana u Komisiji, a Francuska, Italija, Njemacka, Spanija i Velika Britanija po dva. Clanovi Komisije imaju petogodisnji mandat (kao i clanovi Evropskog parlamenta) koji pocinje sest meseci nakon izbora za Parlament. Clanovi Komisije obavezni su da deluju u skladu s interesima EU i da budu potpuno nezavisni od interesa vlada zemalja iz kojih dolaze.

Administrativnu strukturu Komisije cini 36 opstih sluzbi (Directorate General - DG) i specijalizovanih sluzbi. Na celu svake sluzbe je glavni direktor, koji je odgovoran clanu Komisije zaduzenom za odredjeno podrucje rada sluzbe. U Komisiji radi oko 15.000 ljudi.

Komisija priprema zakonske predloge (o kojima odlucuje Savet), primenjuje nacela zajednickih politika EU i nadgleda njihovo sporovodjenje, nadzire primenu evropskog prava i dodelu finansijskih sredstava. Komisija zastupa Uniju u medjunarodnim pregovorima i putem svojih predstavnistava u svetu.
Iskljucivo pravo predlaganja zakonodavnih propisa je najvaznija uloga Komisije jer se u Uniji ne moze usvojiti nijedan zakonski predlog koji ne potice od Komisije. Pri predlaganju novih propisa Komisija se savetuje s vladama drzava clanica, predstavnicima industrije, sindikata i drugih interesnih grupa na koje predlog moze uticati. Pri tom se primenjuje nacelo supsidijarnosti (subsidiarity) prema kom se vlast predaje najnizem stepenu (nacionalnom, regionalnom i lokalnom) i priblizava pojedincu. Komisija jedino nema iskljucivo pravo predlaganja propisa u podrucju zajednicke spoljne i bezbednosne politike i saradnje u pravosudju i unutrasnjim poslovima, gde to pravo deli sa drzavama clanicama.
Komisija takodje nadgleda primenu evropskoga prava u drzavama clanicama. Ako se ono uopste ne sprovodi ili se krsi, predmet mora dostaviti Evropskom sudu. U nekim slucajevima moze i kazniti pojedince i preduzeca koji ne postuju evropsko pravo, a najcesce je nepostovanje politike konkurencije, tj. stvaranje monopola i dogovaranje cena. Komisija nadgleda i regularnost vladinih subvencija pojedinim industrijama (neke oblike drzavne pomoci mora odobriti iskljucivo Komisija), sprovodjenje pravila konkurencije, a regulise i preuzimanje i spajanje velikih preduzeca.


ADRESA:

European Commission
Rue de la Loi 200/Wetstreaat 200
B-1049 Bruxelles
Belgium