Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Evropski parlament
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Evropski parlament
URL: http://www.europarl.eu.int/
Evropski parlament (European Parliament - EP) cini 626 predstavnika direktno izabranih na izborima u zemljama clanicama Unije. Predstavnici se biraju na petogodisnji mandat, a zastupaju nezavisne predstavnike i predstavnike stotinak politickih stranaka, koji su uglavnom okupljeni u osam politickih grupacija.


Evropski parlament (European Parliament - EP) cini 626 predstavnika direktno izabranih na izborima u zemljama clanicama Unije. Predstavnici se biraju na petogodisnji mandat, a zastupaju nezavisne predstavnike i predstavnike stotinak politickih stranaka, koji su uglavnom okupljeni u osam politickih grupacija. Sediste Parlamenta je u Strasbourgu, gde se odrzavaju mesecne plenarne sednice, dok se sednice odbora i vanredne sednice odrzavaju u Bruxellesu. Broj predstavnika drzava clanica EU u Parlamentu utvrdjuje se zavisno od njihove velicine: Nemacka ima 99, Francuska, Italija i Velika Britanija po 87, Spanija 64, Holandija 31, Belgija, Grcka i Portugal po 25, Svedska 22, Austrija 21, Danska i Finska po 16, Irska 15 i Luksemburg 6 predstavnika. Poslednji izbori za Parlament odrzani su u julu 1999. godine.

Predsednik, 14 potpredsednika i 5 racunovodja (questor) cine Biro Parlamenta, a svi se biraju na mandat od dve i po godine. Zajedno s predsednicima politickih stranaka odgovorni su za rad Parlamenta i sastavljanje dnevnog reda plenarnih sednica. Vecina posla obavlja se u stalnim parlamentarnim odborima, njih 20, koji obuhvataju sve delatnosti Unije - od zajednicke poljoprivredne do zajednicke spoljne i bezbednosne politike. Odbori su zaduzeni za prezentaciju predloga Parlamenta, koji se zatim razmatraju na plenarnim sednicama.
Tri su najvaznije uloge Parlamenta: zakonodavna, finansijska i nadzorna.

Parlament nema zakonodavna ovlascenja poput klasicnih nacionalnih parlamenata, vec ima savetodavnu, kontrolnu i ogranicenu zakonodavnu ulogu. Najvecu ulogu Parlament ima u utvrdjivanju budzeta Unije, primanju novih drzava u clanstvo i povezivanju sa drzavama neclanicama, a odluke donosi uglavnom natpolovicnom vecinom.

Parlament je na pocecima svoga delovanja imao samo savetodavnu ulogu, ali je s vremenom ta uloga u nekim podrucjima delovanja Unije prosirena i do prava dopune predloga Komisije u obliku amandmana, i do prava usvajanja tj. odbijanja predloga, tako da u nekim podrucjima Parlament odlucuje zajedno sa Savetom EU.

Parlament odobrava budzet Unije, koji predlaze Komisija, a iz kog se finansiraju sve zajednicke delatnosti Unije. Njegov odbor za kontrolu budzeta nadgleda dodelu sredstava budzeta.

Parlament odlucuje o imenovanju clanova i predsednika Komisije i ujedno nadlgeda njen rad ispitujuci godisnje izvestaje koje je Komisija obavezna da mu podnosi. Clanovi Parlamenta mogu pismeno ili usmeno postavljati pitanja clanovima Komisije prisutnim na sednicama Parlamenta ili njegovih odbora. Parlament ima pravo da prihvati Komisiju i njenu kontrolu, a moze da zatrazi njenu kolektivnu ostavku.
Parlament deluje kao branilac evropskih interesa i gradjanskih prava gradjana Unije. Gradjani Unije mogu peticijama traziti od Parlamenta da istrazi povredu njihovih prava ili nepravilnosti u radu Unije. U te svrhe pri Parlamentu deluje evropski pravobranilac (European Ombudsman).

Parlament odrzava i veze s nacionalnim parlamentima drzava clanica. Na sastancima predsednika, zajednickim sednicama parlamentarnih odbora i slicno raspravlja se o politikama Unije i njenom ucinku za gradjane i drzave clanice.
Pri stupanju na duznost i po zavrsetku svog predsedavanja, predsednik EP-a mora predociti svoj program predstavnicima i podneti izvestaj sa sastanka Evropskog saveta o razvoju zajednicke spoljne i bezbednosne politike. Na pocetku sastanka Evropskog saveta predsednik EP-a izlaze stavove Parlamenta povodom pitanja o kojima se na sastanku raspravlja. Clanovi Saveta ministara (Saveta EU) prisustvuju sednicama Parlamenta i u odgovaraju na pitanja predstavnika.

Internet strana http://www.europe99.com/ predstavlja grupe politickih stranaka i rezultate izbora za clanove Evropskog parlamenta odrzanih u julu 1999. Na izborima je izabrano 626 savetnika na petogodisnji mandat (do 2004), a zastupljeni su, kako sledi:
- Evropska narodna stranka (Group of the European People's Party - PPE): 224 predstavnika
- Stranka evropskih socijalista (Group of the Party of European Socialists - PES): 180 predstavnika
- Liberalne demokrate i reformisti (Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party - ELDR): 45 predstavnika
- Evropska ujedinjena levica (Group of the European United Left - GUE): 38 predstavnika
- Zeleni (The Green Group in the European Parliament - V): 38 predstavnika

Ostali predstavnici, njih 101, zastupaju manje grupe politickih stranaka, nezavisne grupacije i nezavisne savetnike.

Adrese Evropskoga parlamenta:

Sastanci parlamentarnih odbora
European Parliament
97-113 rue Belliard
B-1047 Bruxelles
Belgium

Mesecne plenarne sednice
European Parliament
palais de l'Europe
Avenue de l'Europe
F-67006 Strasbourg Cedex
France

Glavni sekretarijat
European Parliament
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
Luxembourg