Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Ambasade

Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Slovenija
ADRESA:
Zmaj Jovina 33a
TEL: 011 328-4458

Španija
URL: http://www.spanija.org.yu/
ADRESA: Prote Mateje 45, 11000 Beograd
TEL: (011) 3444-201

Švajcarska
ADRESA: Birčaninova 27, 11000 Beograd
TEL: 3065-820, 3065-825

Švedska
URL: http://www.swedenabroad.se/belgrade
ADRESA: Ledi Pedžet 2 , 11040 Beograd
TEL: (011) 20 69 200
FAX: (011) 20 69 250

Tunis
ADRESA: Vase Pelagića 19, 11000 Beograd TEL: 3691-961; 3690-194

Turska
ADRESA: Krunska (Proleterskih brigada) 1, 11000 Beograd
TEL: (011) 333 24 00

Ukrajina
ADRESA: Bulevar oslobođenja 87
TEL: 397-8987; 397-8997

Vatikan
ADRESA: Svetog Save 24, 11000 Beograd
TEL: (011) 3085-356

Velika Britanija
ADRESA: Resavska 46, 11000 Beograd
TEL: (011) 2645-055

Zair
ADRESA: Nemanjina 21/3, 11000 Beograd
TEL: 2661188

Zimbabve
ADRESA: Tolstojeva 51, 11000 Beograd
TEL: 367-2996; 367-4072

>> 1 <<       >> 2 <<       >> 3 <<       >> 4 <<       >> 5 <<       >> 6 <<       >> 7 <<