Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

BiH Nevladine organizacije
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

 

Nevladine organizacije

Udruženje EPI Sarajevo
URL: http://www.epilepsija.com/
Udruženje koje okuplja veći broj obolelih od Epilepsije,kako iz Federacije BiH tako širom Evrope.
Lokacija: Sarajevo- BiH

Omladinska mreža Bosne i Hercegovine
URL: http://www.omladina-bih.net/
Web stranica članica omladinske mreže Bosne i Hercegovine sa njihovim kampanjama i aktivnostima
Lokacija: Bosna i Hercegovina

Udruženje porodica zarobljenih i nestalih lica Zvornik
URL: http://www.zv-udruzenje.org/
Udruženje koje se bavi iznalaženjem istine o nestalim osobama sa područja Zvornik nestalih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Lokacija: Tuzla, Bosna i Hercegovina
 

CNA - Centar za nenasilnu akciju Sarajevo
URL: http://www.nenasilje.org/
Stranica Centra za nenasilnu akciju, čiji su osnovni ciljevi izgradnja mira, promocija kulture nenasilja, regionalna saradnja i izgradnja građanskog društva.
Lokacija: Sarajevo, BIH

ToPeeR Doboj
URL: http://www.topeer.doboj.net/
Nevladina organizacija koja ispunjavajuci svoju misiju želi unareprediti rad sa i za decu kao i unaprediti kulturu življenja. Razvija neformalno obrazovanje kao svoj doprinos lepom odrastanju, ali obuhvata svojim programima i treću generaciju
Lokacija: Doboj, Bosna i Hercegovina

Društvo studenata DEMUS
URL: http://www.demus-tuzla.com/
DEMUS je samostalno udruženje studenata u BiH, koje posebnim organizovanjem svojih članova-studenata i uz pomoć materijalnih sredstava, pruža potporu studentima, unapređuje njihov proces obrazovanja, brine o njihovom položaju i ulozi u društvu.
Lokacija: Bosna, Tuzla

Balkanske istraživačke mreže
URL: http://www.bim.ba/
Justice Report sekcija Balkanskih istraživačkih mreža bavi se analizama i izvještajima o procesu suočavanja sa prošlošću u BiH i regionu te suđenjima ratnim zločincima na teritoriji BiH
Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina