Make your own free website on Tripod.com

A D R E S A R

Univerziteti
Home
EX - Jugoslavija
Vodic kroz Beograd
S r b i j a i Crna gora
Drzavne institucije
Ambasade u Srbiji
Evropska unija
Politicke stranke
Pozivni brojevi Srbija i Svet

Univerzitet u Beogradu
URL: http://www.bg.ac.yu/

Univerzitet Crne Gore
URL: http://www.cis.cg.ac.yu/

Univerzitet umetnosti u Beogradu
URL: http://http://www.arts.bg.ac.yu/
Univerzitet umetnosti, najstariju i najugledniju visokoškolsku ustanovu umetničkog obrazovanja u Srbiji čine:
Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Fakultet dramskih  umetnosti.

Univerzitet u Nišu
URL: http://www.ni.ac.yu/

Univerzitet u Novom Sadu
URL: http://www.ns.ac.yu/
Univerzitet u Novom Sadu je obrazovna, naučna i umetnička ustanova. Osnivač Univerziteta je Republika Srbija. Univerzitet posluje sredstvima u državnoj svojini. Delatnost, organizacija i upravljanje, kao i način finansiranja Univerziteta uređeni su Statutom Univerziteta u skladu sa zakonom. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu imaju obrazovnu i naučnu autonomiju.

Univerzitet u Kragujevcu
URL: http://www.kg.ac.yu/

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Markovic"
URL: http://www.unilib.bg.ac.yu/
Zvanicna prezentacija Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Beogradu
Lokacija: Beograd, Srbija

Univerzitet u Novom pazaru
URL: http://www.uninp.edu.yu/
Lokacija: Novi Pazar Srbija